PEŁNA RÓŻNORODNOŚĆ OBRAZU

Dla pełnego obrazu różnorodności cissu­sów należy wspomnieć też o gatunkach będących sukulentami. Jest nim m. in. Cissus quadrangulańs; rośnie w suchych lasach i na stepach Afryki Wschodniej, pnąc się aż do wierzchołków wysokich drzew, skąd pędy zwieszają się w dół, podobnie jak u kaktusa królowej nocy.Cissus juttae, C. bainesii i C. crameriana, nale­żące dawniej do rodzaju… Czytaj więcej »

OKAZAŁY CISSUS DISCOLOR

W tej grupie najważniejszy jest okazały Cissus discolor. różnobarwny – pochodzący z Jawy. Liście ma sercowate, ostro zakoń­czone, długości do 15 cm i szerokości 8 cm. Są one aksamitne, o łioletowoczer- wonych nerwach i brzegach. Górna stro­na liści jest marmurkowata, metalicznie oliwkowozielona, dolna czerwona. Oka­załe liście wyrastają z mocnych, bardziej wzniesionych niż zwisających łodyg, cza­sem… Czytaj więcej »

RZADKIE DO ZOBACZENIA

Bardzo rzadko można zobaczyć kwiaty C. antarctica nawet po wielu latach uprawy, natomiast C. rhombifolia z czasem wy­twarza małe niepozorne kwiaty, częścio­wo ukryte wśród liści; zdarza się to latem. Podobnie jak u „dzikiego wina”, na miej­scu kwiatów mogą powstać twarde, nieja­dalne jagody. Gatunek ten uprawia się tak samo jak C. antarctica. Gatunkiem, który niestety trudno zdobyć,… Czytaj więcej »

CISSUS AUSTRALIJSKI

Gatunki powszechnie uprawiane jako ro­śliny pokojowe mogą żyć do późnego wieku. Oczywiście jako pierwszy należy wymie­nić Cissus antarctica ,Gatunki powszechnie uprawiane jako ro­śliny pokojowe mogą żyć do późnego wieku. Wiadomościo jego uprawie można znaleźć w ogól­nych wskazówkach dotyczących pielę­gnowania cissusów. Tu jednak pragnę wymienić trzy rzeczy, których zupełnie nie toleruje: 1) zbyt ostrego światła, po­woduje ono chorobowe… Czytaj więcej »

CISSUS

Cissus jest repre­zentowany przez ponad 350 gatunków. Istnieje wśród nich kilka nie wymagają­cych klimatu tropikalnego, lecz wszystkie gatunki stosowane jako rośliny pokojowe (pierwszy z nich wprowadzono w Europie do uprawy w roku 1790) sąz pochodzenia roślinami tropikalnymi. Miejsce pocho­dzenia poszczególnych gatunków poda­my przy ich opisie. Ponieważ rośliny te potrafią przy­stosować się do prawie każdych warun­ków klimatycznych,… Czytaj więcej »

CHLOROPHYTUM-ZIELISTKA

Gatunki z tego rodzaju wy­stępują w tropikalnych rejonach Starego i Nowego Świata. C. comoaum, znane pod wieloma różnymi nazwami, pochodzi z Afryki Południowej; gatunek „botanicz­ny” ma liście jasnozielone. W pomieszczeniach uprawiana jest głównie biało paskowana odmiana ‚Variegatum’. Liście ma wąskie, długości 20- 40 cm, wyrastające wprost z ziemi. Wios­ną i latem daje cienkie pędy kwiatoweo wielkiej… Czytaj więcej »

CEROPEGIA-UPRAWA

Moja własna ceropegia dobrze rośnie uprawiana metodą hydroponiczną w doniczce zawieszonej przez cały rok na framudze dużego, południo­wego okna i pielęgnowanie jej jest ogra­niczone do minimum. Wypuszcza dużo pędów, tworzących żywą zasłonę. Jeżeli sadzi się ją w ziemi, należy podlewać bardzo oszczędnie, a zimą-wręcz skąpo. Od kwietnia do sierpnia trzeba dawać od czasu do czasu… Czytaj więcej »

CEREUS JAKO SADZONKA

Kupiony był jako sadzonka, któ­ra, przeschnąwszy nieco przed posadzeniem, ukorzeniła się z łatwością. Było to dziesięć lat temu. Od tego czasu był dwa razy przesadzany. Każdego lata zdobi ta­ras. wnosi się go z powrotem z nastaniem pierwszych chłodnych nocy i zimuje w miejscu dobrze oświetlonym o tempe­raturze 6°C. Stopniowo stał się tak duży. że aby… Czytaj więcej »